DET GODE BØRNEMILJØ

Folketinget vedtog lov angående børnemiljø i dagtilbud den 30. maj 2006.

I Dyrehavens Skovbørnehave har vi gennem årene bevidst arbejdet på at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø for både børn og personale. 

Når vi ser på de fysiske rammer, det æstetiske miljø og det psykiske miljø, kan vi heldigvis se, at der er fra skovbørnehavens start og indtil nu er brugt mange kræfter på at på at skabe og bevare "det beds tænkelige børnemiljø" i forhold til de ressourcer vi har til rådighed.

BESKRIVELSE

Det fysiske miljø

Der er en god hygiejne, børnene vasker hænder efter toiletbesøg, før spisning og når de kommer hjem fra tur. Håndklæder i badeværelserne udskiftes to gange om dagen.

Vi har netop gennemgået en størrer renovering af lysforholdene, så de nu er optimalte i hele børnehaven.

I forbindelse med de voksnes APV gennemgik og registrerede vi al sæbe og kemikalier

Garderobener lys og hyggelig, men om vinteren hvor børnene har meget tøj med, kan det enkelte barns rum være godt fyldt op. Det er forældrenes opgave at holde styr på garderoben.

Vi har et godt indeklima. Det skyldes at der er halmplader på alle lofter, hvilket dæmper støjen. Der bliver også luftet ud flere gange om dagen, og fra maj til oktober står køkkendøren åben så børnene frit kan bevæge sig ude og inde.

Det meste af det inventar vi har inden døre er lavet af træ, puder og sofa er varemærket og godkendt. Det legetøj vi har, er godkendt for phtalater. Maling på vægge er på vandbasis.

Den plads børnene bevæger sig på inde i huset, svarer til den plads der er udregnet for hvert barn ifølge fagforeningen og Teknisk forvaltning.

Det æstetiske miljø

Fra skovbørnehavens start har vi lagt vægt på at børnehaven ikke skulle ligne en institution, men være et hjemligt sted for børn, forældre og personalet. Det er lykkedes, her er hyggeligt og rart. Her er inspirerende og der er et godt læringsmiljø. Når man går ind ad hoveddøren ser man aldrig en eller flere skrivelser om at vi har lus, børnesår, diarre eller børneorm. Den slags beskeder sendes hjem til familierne på mail, men der kan godt hænge en huskeseddel eller en skrivelse med “tillykke med fødselsdagen” på døren.

På væggene er der skiftende udstillinger, der ofte er synliggørelse af den læring der finder sted. Her er blomster i vinduerne og ofte buketter i vaser hjembragt fra vores ture. Der er bøger, spil, legetøj og mange forskellige tegnematerialer, alt sammen i børnehøjde og i en god og indbydende kvalitet. Der er tanker bag alt, hvad der er indkøbt af materialer og legeting. Ofte er børnene spurgt til råds, inden indkøbene er foretaget.

Vi har en dejlig legeplads, som har karakter af en have, med mange blomster og spændende kroge. Den er i vid udstrækning skabt på de to årlige arbejdsdage af børn, forældre og personale.

På legepladsen er der bålplads, sandkasse med niveauforskudte gangtrin rundt om, pilehytter, en lille boldbane. et gyngestativ, et legehus med rutschebane og et med gangbro. Der er en jordvold der bliver brugt til at gå op og ned af om sommeren og til at kælke ned af om vinteren. Her er et krydderurtebed, frugtbuske, frugttræer, blomsterhave og højbede med forskellige grøntsager. Vi har vandtønder til opsamling af regnvand, dette vand bruger børnene til at vande blomster med. Der er 1 lukket kompostbeholder til madvarer og 2 åbne til haveaffald.

På legepladsen er der mange rum, hvor man kan lege alene eller flere sammen, og der er plads til fordybelse. Under vores halvtag i haven er der et langbord, om sommeren står der forskellige akvarier med dyr, som børnene har fundet i skoven eller i haven, og som de er med til at passe og iagttage. Foran og rundt om huset kan man cykle eller lege med trækvogne.

Men ellers er vi en skovbørnehave, hvor det enkelte barn og dets gruppe er ude i naturen hver anden dag. Når vi er på tur går børnene ofte 3 - 4 km. De løber op og ned ad bakker, de går, kravler og klatrer og er i bevægelse hele tiden. De bruger deres energi og deres motorik. De lærer om naturen, og de lærer at bruge naturen som et rum til leg og læring, de bliver naturopmærksomme.

Det psykiske miljø

I børnehaven arbejder vi med at børnene skal lære at mærke sig selv, lære at mærke hinanden og lære at føle fællesskabet. Generelt har børnene det godt med hinanden, vores grundholdning er at vi alle er venner og der skal være plads til os alle. Børn og voksne har et respektfyldt forhold til hinanden. Der er, for det meste, en god tone børnene imellem, og i det hele taget i børnehaven. Der er enkelte børn der har en bedsteven, men der er mange venskaber og der er ingen børn der aldrig leges med i løbet af en dag. Børnene kender hinanden godt, de har tillid til hinanden og til de voksne. Vi tilstræber at børnene er trygge ved deres venner og ved de voksne og ved at komme i børnehave. I børnehaven er der plads til forskelligheder, der er både kultur og værdimæssig rummelighed for alle. Vi accepterer ikke, hvis vi oplever børn og voksne, der ikke behandler hinanden med respekt. Vi arbejder med anerkendende relationer, også når vi arbejder med konflikthåndtering.

Børnene bestemmer enkelte ting i børnehaven, men rammerne for en tryg og lærerig hverdag er lagt af personalet. Alt efter dagens aktiviteter tages der hensyn til det enkelte barns tilstand

Miljøvurdering i et børneperspektiv

Vi har lavet et interview med de ældste børn i børnehaven om deres syn på miljøet i børnehaven. Interviewet blev gennemført ved, at de voksne klædte sig ud og forestillede at komme fra fjernsynet for at høre, hvad børnene synes om at gå i børnehave.