Velkommen til Dyrehavens Skovbørnehave

Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby,                                 tlf.: 21833720 / 21833979 mail: dyreskov@dyreskov.dk

 
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte institutionens leder eller et hvilket som helt medlem af bestyrelsen.