Pædagogisk læreplan - indledning

 

Pædagogisk læreplan for Dyrehavens Skovbørnehave

 

Indledning

 

 

Lidt om vores syn på begrebet læring og pædagogisk læreplan

 

Denne læreplan er skrevet udfra et ønske om, at vi i højere grad kan give et indtryk af den læring, værdier og pædagogiske praksis, der er i Dyrehavens Skovbørnehave ved hjælp af små konkrete beskrivelser fra hverdagen.

 

Læring er en meget kompleks proces. Læring finder ustandselig sted – uanset om der er en læreplan eller ej. En læreplan kan have umådeligt svært ved at indfange den kompleksitet, mangfoldighed og flertydighed, der er i en almindelig dagligdag i skovbørnehaven.

 

Derfor kan en læreplan aldrig give et udtømmende billede af den pædagogiske praksis og livet som det folder sig ud i hverdagen i Dyrehavens Skovbørnehave.

 

Børn arbejder bestandigt på at mestre – at tingene lykkes for dem. Hvad enten det drejer sig om at lære at køre på tohjulet cykel eller holde en leg i gang. Meget af børns læring sker af lyst gennem leg. Vi skal i børnehaven skabe rammer og betingelser for at stimulere til at denne lyst kan udfolde sig.

 

Vi har i Dyrehavens Skovbørnehave naturen, som en væsentlig ramme for vores pædagogiske aktiviteter, fordi naturen giver et enestående rum for børnenes muligheder for leg, fantasi, eksperimenter og læring.

 

Indledningsvis skal det samtidigt understreges, at fundamentet for al læring er at den grundlæggende omsorg og tryghed for børnene er tilstede. Det kræver indsigtsfulde, omsorgsfulde og kærlige voksne.

 

Dyrehavens Skovbørnehave er et privat forældre ejet og forældre drevet dagtilbud. Der er et stærkt forældre engagement i skovbørnehaven og driften foregår i et fællesskab mellem forældre, personale og leder. Dette vil også afspejle sig i denne pædagogiske læreplan.

 

Inden vi går videre, kan det være formålstjenligt lige kort at se på selve lovgrundlaget for den pædagogiske læreplan.

 

Hvad siger dagtilbudsloven om pædagogiske læreplaner?

 

Dagtilbudsloven siger, at der skal opstilles mål for børnenes læring indenfor følgende temaer:

1)Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Endvidere skal den pædagogiske læreplan beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.

Ligesom det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

Endelig skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

 

Med lovgrundlaget i mente, har vi valgt at strukturere læreplanen på følgende måde.

 

Hvordan er læreplanen struktureret?

 

Indledning for hvert tema. Vi sporer os ind på betydningen af hvert enkelt tema.

 

Mål for læring. For hvert enkelt tema har vi opstillet et bredt og overordnet mål for børnenes læring.

 

Pædagogiske aktiviteter og metoder. Her beskriver vi hvilke aktiviteter og metoder vi tager i anvendelse for at søge at indfri målet indenfor hvert tema. Det prøver vi at beskrive ved  brug af små konkrete fortællinger i stikordsform fra hverdagen. Det er selvklart, at der kun kan blive tale om udpluk, da det ellers vil blive alt for omfattende.

 

Når mål, pædagogiske aktiviteter og metoder er gennemgået for alle 6 temaer kommer en generel beskrivelse for indsatsen i forhold til:

·        Børn med særlige behov.

·        Hvordan vi skaber et godt børnemiljø 

·        Hvordan vi arbejder med evaluering og dokumentation


Tilsynsrapport fra Januar 2020 ligger under "Filer der kan downloades" Foto: salamander på barnehånd  foto: barn ved staffeli

Foto: børn fisker ved vandhul  foto: børnekunstværker