Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering.

Denne læreplan er søgt udformet, så den meget gerne skulle afspejle hverdagen i Dyrehavens Skovbørnehave samt give et indtryk af de pædagogiske værdier som præger skovbørnehaven.

I forhold til dokumentation og evaluering er det af stor betydning, at vi er et lille forældreejet og forældredrevet dagtilbud. Det er forældrenes egen skovbørnehave. Det betyder:

·        At vi har en meget aktiv og engageret forældrebestyrelse, som er inde over alle væsentlige spørgsmål i skovbørnehaven. Det betyder at der sker en løbende evaluering og dokumentation. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling blandt forældrene.

·        Vi er i en løbende dialog med forældrene om deres børns hverdag og deres trivsel. Forældresamarbejdet bygger på tillid til at vi tager hinanden alvorligt, lytter og i fællesskab prøver at finde løsninger. Der er i løbet af børnenes tid i skovbørnehaven tre planlagte forældresamtaler. Disse samtaler er mere strukturede og gør status over deres børns trivsel og udvikling. Derudover kan der altid afsættes tid til en forældresamtale. Enten på forældrenes eller personalets initiativ. Via den daglige dialog og forældresamtalerne sker der også en løbende dokumentation og evaluering.

·        Personalegruppen evaluerer løbende det pædagogiske arbejde på de månedlige personalemøder og på de pædagogiske dage forår og efterår.

·        Vi har et højt informationsniveau. Der bliver udsendt en ugentlig mail til forældrekredsen med en plan over næste uges aktiviteter samt forskellig information i forhold til skovbørnehaven.

·        Vi dokumenterer jævnligt vores arbejde med udstillinger og fotos. Vi har bl.a. en lille skærm, der kører fotoserier af hverdagen.

·        Men den bedste dokumentation er glade børn, der trives, har venner og som glæder sig til at komme i skovbørnehaven.