Et godt børnemiljø

Hvordan skaber vi et godt børnemiljø?

Forhåbentligt fremgår det tydeligt af det forud beskrevene, at arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Undersøgelser viser, at det væsentligste for børnehavebørns oplevelse af, at de har et godt børnemiljø er:

·        At de har venner.

·        At de har mulighed for spændende lege.

Derudover er det væsentligt for et godt børnemiljø:

·        At der er kærlige og omsorgsfulde voksne.

·        At der iværksættes spændende og udviklende aktiviteter.

Som beskrevet læreplanen er det et højt prioriteret mål, at alle børn i Dyrehavens skovbørnehave har venner. En bestræbelse, som forældrekredsen også bakker meget aktivt op omkring. Børnenes venskaber og deres mulighed for at danne venskaber er omdrejningspunkt for en stor del af de overvejelser og pædagogiske bestræbelser, der finder sted i personalegruppen. Et par små eksempler:

·        Der arbejdes blandt de største piger med hvordan man kan være en god ven. Der har været problemer med at nogle bliver lukket ude. Pigerne inddrages selv aktivt i processen og er med at formulere mål og finde løsninger. Forældrene inddrages også. Der holdes bl.a. fælles møde med pigerne og deres forældre. Pigerne spiller teater om lege, venskaber, konflikter etc.

·        Personalet arbejder aktivt på i dialog med forældrene, at nogle børn kan lege efter børnehavetid, for at fremme deres mulighed for at danne venskab.

·         Vi vægter og værner om børnenes mulighed for at skabe gode lege. Det er gennem legen, at venskaber dannes. Det kan også betyde, at de voksne selv går aktivt ind i en leg sammen med et barn, som måske har svært ved at komme ind i legene og finde venner, og derefter langsomt trækker sig.

Børnene tilbringer halvdelen af deres dage ude i naturen og den giver en enestående mulighed for at skabe spændende lege. Et par små eksempler:

·        Et kæmpetræ med et stort rodnet er faldet omkuld. Det bliver til en ubåd, hvor nogle store drenge leger i timevis.

·        To mindre drenge har fundet et mudderhul. Med hænderne former de mudderet og leder vand ud omkring.

·        En pige og en dreng har indrettet en hule oppe i en udgrening på et stort træ. Legen kører hele den tid, vi er afsted på tur.

Hjemme i vores hus og have søger vi også at skabe rum for børnenes lege. Et par små eksempler:

·        Forældrene har på en arbejdsdag bygget en stor permanent hule. Den bliver flittigt brugt.

·        Nogle drenge har bygget et flot landskab med puder og klodser. Det får lov til at stå i flere dage uden at blive ryddet op og børnene  leger videre med det.

·        Nogen piger har bygget en hule. De vil gerne spise der. Det får de lov til.

 

Der kunne nævnes mange andre eksempler, men det vil føre for vidt. Det centrale for børnene er, at de voksne respekterer børnenes lege og støtter og værner om dem.

Det er meget væsentligt for et godt børnemiljø, at de voksne er kærlige og omsorgsfulde, at de er engagerede og responderende i forhold til børnene. Det er også af betydning, at der er voksne nok til at varetage opgaven. Her er vi heldigvis i den situation, at forældrene via en forhøjet betaling, har givet mulighed for, at vi har en noget bedre voksennormering end der ellers er gældende. Personalegruppen er meget stabil. Det er vigtig i forhold til børnemiljøet, da det er med til at skabe tryghed.

Som det fremgår af læreplanen er der mange spændende aktiviteter for børnene. Aktiviteter som er med til at skabe fællesskab, glæde, læring og udviklingsmuligheder. Det er betydningsfuldt for det gode børnemiljø.