Ledige stillinger

 

 

Pt søger vi en pædagog.
Du kan se opslaget på understående link.

Har du nogle spørgsmål til opslåede stillinger, kan du kontakte leder på 61712421

 

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat natur- og kultur børnehave, hvor pædagogikken samværet og aktiviteterne primært tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem natur, kultur og almindeligt børnehaveliv. Gennem færden i naturen samt i og omkring byen er det vores mål, at børnene både skal få en forståelse af naturens gang og det samfund, vi er en del af. Vi ønsker et nært, åbent og aktivt samarbejde mellem børn, forældre og ansatte med henblik på at skabe et fælles liv i skovbørnehaven. Vores adresse er Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby tlf. 21833720 / 21833979, dyreskov@dyreskov.dk., dyreskov.dk

 
Comments