Pædagogik‎ > ‎

Dannelsesmodel

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem natur, kultur og almindelig børnehave liv, og vi har altid legen og det sociale samspil med som væsentlige faktor i hele vores arbejde. Når vi tilrettelægger oplevelser og læring foregår det efter denne model, (frit efter Bent Leicht Madsen)

Ved hver oplevelse sætter vi aktiviteter i gang som skærper børnenes opmærksomhed, dette vækker deres nysgerrighed, de stiller spørgsmål, børnene får lov at sanse og prøve selv.

Alle oplevelser får børnene lov til at bearbejde og reflektere over (både ude på tur og hjemme i børnehaven). Dette gør vi blandt andet ved at skabe et udfordrende pædagogisk miljø via:

 • Tid til fordybelse og gentagelse.
 • Dialog - at bruge sproglig opmærksomhed.
 • At bruge kroppen.
 • At synge, spille, dramatisere og digte.
 • Visuel kunstnerisk frembringelse

Vores fokuspunkter er:

 • Personlig kompetence, selvværd og selvtillid
 • Social empati, at omgås andre
 • Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra.
 • Kulturen: Den nære i skovbørnehaven og det omliggende samfund
 • Naturen: Årstidernes skiften, elementerne, dyr, planter vejret, miljøet og fysisk udfordring.
 • Kunst, drama, teater, kropsbevidsthed, fysisk udfoldelse.
 • Fester og traditioner.
 • Velkomst, afsked og overgange i børns liv.

Vi voksne laver pædagogik:

 • Omsorg.
 • Opdragelse.
 • Læring
 • Dannelse

Vi er:

 • Gode rollemodeller
 • Kreative
 • Gode til dialog, fortælling, forklaring og historier
 • Fantasifulde og impulsive
 • Gode til socialt samspil voksne imellem.
 • Vi præsenterer et bredt tilbud i børnehøjde.
 • Ligeværdige uden at være jævnbyrdige med børnene.

Vi har:

 • humor og hygge
 • pli
 • stor almenviden
 • fælles målsætning, værdier og menneskesyn som bygger på demokrati og solidaritet

Vi giver :

 • hermed børnene en model og en rettesnor til at kunne begå sig videre i livet

Ovenstående giver børnene:

 • Erfaring
 • Viden
 • Forståelse
 • Bevidsthed

Dannelse - til at erobre verden og blive ”hele børn”