Pædagogik‎ > ‎

Målsætning

Dyrehavens Skovbørnehave er en natur- og kultur børnehave, hvor pædagogikken, samværet og aktiviteterne primært tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem natur, kultur og almindelig børnehave liv. Gennem færden i naturen samt i og omkring byen er det vores mål, at børnene både skal få en forståelse af naturens gang og det samfund vi er en del af.

I vores pædagogiske praksis tænker vi især på leg, humor, socialt samspil, omsorg, opdragelse, dannelse og læring.

Børnenes hverdag skal være præget af respekt, glæde og tolerance. Den grundlæggende tryghed og omsorg for børnene skal være tilstede. Dette opnås ved at de voksne er åbne, forudsigelige, nærværende og tilgængelige for børnene i det daglige samspil.

Det er vores mål, at alle børn har venner i børnehaven. Venskaber udvikles gennem børnenes primære aktivitet, som er legen. Vi tilstræber derfor at skabe rum og udviklingsmuligheder for børnenes leg. Det betyder også, at vi kontinuerligt vil arbejde med relationer indbyrdes børnene imellem og mellem voksne og børn. De gode relationer udvikles gennem samvær omkring aktiviteter og projekter – ”det fælles tredje”.

Vi tilstræber derfor, at præsentere et bredt tilbud af oplevelser og aktiviteter i børnehøjde, hvor børnene får rig mulighed for at sanse og udvikle kreativitet, motorik, sprog, nysgerrighed og videbegær samt lyst til at prøve selv, i et stimulerende og udfordrende miljø.

Vi ønsker at styrke barnets selvværd og tro på egne evner, og vi går op i at udvikle fællesskabsfølelse, hjælpsomhed, hensyntagen samt evnen til at tage ansvar for egne handlinger. Samværet skal være præget af gensidig respekt og anerkendelse af hinanden.

Vi ønsker et nært, åbent og aktivt samarbejde mellem børn, forældre og ansatte med henblik på at skabe et fælles liv i skovbørnehaven.

Vores primære mål er at:

”ALT HVAD BØRNENE SKAL LÆRE I SKOVBØRNEHAVEN SKAL VÆRE NYTTIGT OG SJOVT”