Børn og ansatte

                                                                                                                                         

Antal børn i institutionen i alt 26 børn.

Organisering af grupper
Der er 13 børn i hver gruppe med fast tilknyttet pædagog og pædagogmedhjælper. Efter efterårsferien og frem til 1. december og igen fra 1. januar frem til 1.maj er børnene delt op i førskolebørn/yngste to dage om ugen. Nogle dage deler vi også ind efter drenge og piger. 
 
I de faste grupper er børnene fra 3-6 år. Vi inddeler grupperne så der er taget højde for køn og alderssammensætning,    så børnene har mulighed for at lege og danne venskaber.

Antallet af børn pr. medarbejdere med pædagogiske opgaver
5,58 børn pr. medarbejder. (heri er administrationstid indregnet)

Andel pædagogisk uddannet
64,16%

Personalets gennemsnitlige anciennitet

Medhjælper: ansat  pr. 1. april 2019.
Medhjælper: ansat pr. 2. november 2018.
Pædagog: ansat pr 1. august 2007.
Pædagog: ansat pr. 2. juli 2018 
Leder: ansat pr. 3. august 2020.