Grundoplysninger

Adresse
Dyrehavens Skovbørnehave
Trongårdsvej 60
2800 Lyngby
Tlf.: 21833720 / 21833979 
E-mail: dyreskov@dyreskov.dk

Personale
Mikkel Krejberg, Leder
Pia Corell, Pædagog
Ubesat, Pædagog
Mickey Alexander Fjord, Medhjælper
Harry Hørsving, Medhjælper
 
BestyrelsesformandLotte Kemplar
 
Institutionstype og aldersgruppe
Skovbørnehave, 3-6 år. Børnene skal være minimum 2,10 år, når de starter.

Særtræk ved institutionen:
 • Skov, natur og kulturbørnehave
 • Ude sommer og vinter
 • Arbejdsglæde
 • Forældresamarbejde
 • Humor og hygge
 • Omsorg
 • Opdragelse
 • Læring
 • Dannelse
 • Leg og venskab
 • Frihed
 • Selvværd og respekt 
 • Vekselvirkning mellem tur og hjemmedage

Åbningstider
Kl: 7.30 -16.30

Faste lukkedage: 24/12,31/12 samt Grundlovsdag. Udover disse dage godkender bestyrelsen 5 lukkedage om året

Venteliste til institutionen

Institutionen fører egen venteliste. Benyt linket på forsiden til at finde en opskrivningsformular i elektronisk form.

Henvisning til virksomhedsplan, brugerundersøgelse mv.
Læs følgende planer og pjecer ved klik i højre side:

 • Brugertilfredshedsundersøgelse
 • Velkomstpjece
 • Virksomhedsplan- og beretning