Profil

Institutionens pædagogiske principper og værdier
Det er vigtigt for os, at kontakten mellem børnene og de voksne bygge på:

Tryghed, fællesskabsfølelse, læring, respekt for hinanden, glæde, humor, dannelse

  • Vi lærer børnene at blive sociale med respekt for andre børn og voksne.
  • Lærer børnene at blive mere selvhjulpne
  • Medansvar og medbestemmelse
  • Lærer børnene at løse konflikter
  • Lærer børnene hygiejne
  • Udvikler børnenes sprog
  • Udvikler børnenes kreative sider 
  • Da vi er en skovbørnehave er vores mål at gøre børnene mere naturopmærksomme
  • Tilføre børnene almen viden, læring og dannelse

Børnene skal lære at blive ansvarlige for egne handlinger. De skal lære at tilpasse sig andre børns behov og lære at etablere venskaber. Vores endelige mål er, at de skal kunne starte i skolesystemet efter endt børnehavetid uden unødvendige anstrengelser.

Hverdagsprogram
Børnene skal være afleveret senest kl.9.30.
Dagens struktur:

Kl. 7.30:  Skovbørnehaven åbner, leg og hygge i køkkenet  
Kl. 9.30:  Eventuel samling
Kl.10.00: Turgruppen går og aktiviteter for hjemmegruppen starter.
Kl.11.30: Frokost.
Kl.12.00: Lege ude .
Kl.14.30: Turgruppen kommer hjem og der spises frugt og brød 
Kl.15.50: Oprydning starter.
Kl.16.30: Skovbørnehaven lukker.

Madpolitik
Vi har ikke fælles frokostordning, da det logistisk set kan være vanskeligt at forene med en skovbørnehave. I stedet har børnene egne madpakker med.
Vi anbefaler at børnenes mad skal være sund og varieret og forældre og personale inspirerer hinanden med madpakkeideer.
Børnene har madpakker med pakket i madkasse og vi anbefaler vand i drikkedunk.
Madpakkerne må ikke indeholde slik. og vi anbefaler at børnenes frokost er pakket så det er let for dem at håndtere i naturen.
                      
Hver eftermiddag spiser vi brød (ofte hjemmebagt) og frugt og alle børn får økologisk letmælk eller vand til deres eftermiddagsmåltid.


Vi lægger vægt på at spise sammen gruppevis og måltidet foregår i en hyggelig atmosfære, både ude på tur og hjemme i børnehaven.

Ind i mellem laver vi også fælles madlavning.