Om børnehaven

Velkommen til Dyrehavens Skovbørnehave

Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby, tlf.: 21833720 / 21833979 mail: dyreskov@dyreskov.dk

HVEM ER VI: Vi er en lille privat natur- og kultur børnehave med 26 børn fra 3 – 6 år. Vi er også 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere.

Børnene skal være fyldt 3 år, når de starter i skovbørnehaven. Ud fra en konkret vurdering kan det være muligt at starte, når barnet er 2,9 år. Af praktiske grunde skal de være renlige. Forældrene skal være indforstået med de særlige forhold et ophold i naturen i al slags vejr medfører. Børnene bliver automatisk udmeldt når de begynder at gå i skole.

ÅBNINGSTID: Børnehavens åbningstid er fra kl. 7:30 – 16:30.

VORES HUS OG HAVE: Vi bor i et smukt træhus med et godt indeklima. Huset er delt op i flere små rum med god plads til leg, hygge og pædagogisk aktivitet. Vi har en dejlig legeplads med karakter af en have. Der er mange hyggekroge i haven med blomster, træer, frugtbuske, legehuse, gynger, boldbane, hængekøjer, bålplads og sandkasse.

Vi er meget glade for vores hus, og have og vi passer godt på det hele.

DAGLIGDAGEN: Vi er ofte delt op i to grupper med 13 børn, en pædagog og en medhjælper i henholdsvis Rådyr gruppen og Dådyr gruppen. Grupperne skiftes som regel til at tage på tur og være hjemme i børnehaven, men der er også dage hvor vi alle er sammen, og dage hvor vi er delt op i piger og drenge eller yngst og ældst.

Alle børn skal være mødt senest kl. 9.30, hvor vi tager afsted på tur og starter dagens aktiviteter. Midt på dagen spiser vi frokost. Hvis andet ikke er aftalt, er vi hjemme fra tur kl. 14.30, hvor vi får ”mælk, frugt og brød” og snakker om dagens oplevelser.

UGEPLAN: Hver uge udarbejder vi en ugeplan, så alle kan følge med i hvad grupperne skal lave. Vi planlægger en vekselvirkning mellem ude og hjemmeliv for begge grupper, og lægger vægt på hvad børn og voksne har brug for. Denne plan sendes ud på mail til alle forældre.

TURDAGE: Oftest går vores ture ud i naturen, til skov, eng, mark og strand. Børnene lærer at bruge og opleve naturen, her leger vi, slapper af, går på opdagelse, klatrer, løber og kravler, vi bygger huler, svinger i tov, bruger vores sanser og nyder årstid, vind og vejr.

Vi tager også på tur til byen for at opleve kultur og se hvad der sker ude i virkeligheden. Vi tager i teater, på museer og biblioteker, går i butikker, besøger hinanden eller nogen vi kender, eller vi besøger andre institutioner, legepladser og arbejdspladser.

Når vi tager på tur, lærer vi at færdes i trafikken, og vi bruger ofte HT-bussen til at komme rundt.

HJEMMEDAGE: Her lever vi det almindelige børnehaveliv med leg, hygge og forskellige pædagogiske aktiviteter. Vi passer hus og have og laver mange forskellige ting, f.eks. drama, sang og musik, rytmik, spil, sprogstimulering, værkstedsarbejde, kreativ fremstilling og madlavning. Vi har store og små projekter, fester og traditioner.

PÅKLÆDNING OG UDSTYR: Vi er ude i al slags vejr og det er meget vigtigt at børnene har solidt og praktisk tøj, fodtøj og udstyr som passer til årstiden. Vi anbefaler en god rygsæk samt madder, madkasse og drikkedunk som er lette at håndtere i naturen.

Børnene skal altid have skiftetøj, hjemmesko og regntøj liggende i garderoben, og det er forældrenes ansvar, at der er orden på børnenes ejendele.

LEGETØJ: Hver fredag må børnene genne tage max. 3 stykker legetøj med i børnehave. De skal kun have legetøj med den ene dag om ugen.

FØDSELSDAGE: Børnenes fødselsdage kan holdes i børnehaven, men vi deltager meget gerne, hvis festen holdes hjemme hos fødselsdagsbarnet. Det er altid den gruppe som barnet går i, der er med til fødselsdag.

FORÆLDRESAMARBEJDE: Vi ønsker, at vores hus skal være en hyggelig base for hele familien. Hver morgen byder vi på hyggekaffe, og vi ser gerne at man deltager i skovbørnehavens liv, pligter og traditioner. Vi er glade for praktisk hjælp, og man er velkommen til at tage med på ture.

Hvert år holder vi forældremøde, informationsmøde for nye forældre og et par hyggelige forældrearrangementer samt en til to arbejdslørdage.

Vi har et tæt samarbejde med den forældrevalgte bestyrelse, som består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, samt et eksternt medlem. Derudover er der en medarbejderrepræsentant og lederen deltager også i bestyrelsesmøderne. Bestyrelses-medlemmerne vælges for en to årig periode på generalforsamling i september måned.

Se iøvrigt vores afsnit på hjemmesiden om forældresamarbejde og forventninger til forældre

FERIE OG FRIDAGE: Vi har lukket den d. 24. og 31./12. Derudover har generalforsamlingen mulighed for at vedtage 5 andre lukkedage i løbet af året. Disse dage falder oftest mellem jul og nytår og dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Der holdes lukket mellem jul og nytår i 2020. I 2020 holdes lukket d. 6. november hvor personalet holder pædagogisk dag, samt 22/5 som er dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Vi sætter skemaer op i forbindelse med sommerferie, efterårsferie mv., som vi beder jer krydse af på.

VORES MÅLSÆTNING: Dyrehavens Skovbørnehave er en natur- og kultur børnehave, hvor pædagogikken samværet og aktiviteterne primært tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem natur, kultur og almindeligt børnehaveliv. Gennem færden i naturen samt i og omkring byen er det vores mål, at børnene både skal få en forståelse af naturens gang og det samfund, vi er en del af.

I vores pædagogiske praksis tænker vi leg, socialt samspil, omsorg, opdragelse, dannelse og læring.

Børnenes hverdag skal være tryg og være præget af respekt, glæde og tolerance. Den grundlæggende tryghed og omsorg for børnene skal være tilstede. Dette opnås ved at de voksne er åbne, forudsigelige, nærværende og tilgængelige for børnene i det daglige samspil.

Det er vores mål, at alle børn har venner i børnehaven. Venskaber udvikles gennem børnenes primære aktivitet, som er legen. Det betyder også, at vi kontinuerligt vil arbejde med relationerne børnene imellem og mellem voksne og børn. De gode relationer udvikles gennem samvær omkring aktiviteter og projekter - "det fælles tredje".

Vi tilstræber derfor, at præsentere et bredt tilbud af oplevelser og aktiviteter i børnehøjde, hvor børnene får rig mulighed for at sanse og udvikle kreativitet, motorik, sprog, nysgerrighed og videbegær samt lyst til at prøve selv i et stimulerende og udfordrende miljø

Vi ønsker at styrke barnets selvværd og tro på egne evner, og vi går op i at udvikle fællesskabsfølelse, hjælpsomhed, hensyntagen samt evnen til at tage ansvar for egne handlinger. Samværet skal være præget af gensidig respekt og anerkendelse af hinanden.

Vi ønsker et nært, åbent og aktivt samarbejde mellem børn, forældre og ansatte med henblik på at skabe et fælles liv i skovbørnehaven.

Vores primære mål er at:

”ALT HVAD BØRNENE SKAL LÆRE I SKOVBØRNEHAVEN SKAL VÆRE NYTTIGT OG SJOVT”

Angående Familie ministeriets lovpligtige pædagogiske læreplaner:

I vores pædagogiske praksis tænker vi leg, socialt samspil, omsorg, opdragelse dannelse og læring, vi sætter fokus på følgende læreplans temaer:

· Naturen og naturfænomener,

· Kulturen dens udtryksformer og værdier

· Sprog

· Krop og bevægelse,

· Social og personlig kompetence

Vi tilrettelægger dagligdagen med oplevelser og aktiviteter som tager udgangspunkt i vores ”dannelsesmodel” og har ovennævnte fokuspunkter integreret i denne model.

Vi håber I har fået et indblik i vores skovbørnehave.

Velkommen fra børnene, personalet og bestyrelsen