Velkommen til Dyrehavens Skovbørnehave

Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby,                                 tlf.: 45871221 mail: info@dyreskov.dk

 
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte institutionens leder eller et hvilket som helt medlem af bestyrelsen.