Historien

Dyrehavens Naturbørnehave, hed indtil juni 2022, Dyrehavens Skovbørnehave, men da det navn var misvisende, blev det ændret. Institutionen blev oprettet som en puljeinstitution i 1992 og lå på det tidspunkt på Trongårdsvej 18. da var de fysiske rammer et lille skur og en lille have. Børnene gik i skoven hver dag for ikke at forstyrre naboerne med latter og råb.

I 1996 flyttede Skovbørnehaven til nyt hus på Trongårdsvej 60, blev opnormeret til 26 børn mellem 3 og 6 år, og ændrede status til selvejende skovbørnehave.

I de år hvor vi har eksisteret i det "nye" hus har udearealet udviklet sig til en frodig legehave med dyr, blomster, grøntsager i højbede, bålplads samt alt hvad man kan drømme om til et godt børnehaveliv, et børnehaveliv med læring og oplevelser hver dag.

Selve huset er gennem årene der er gået blevet indrettet så det nu indeholder nogle funktionelle og hyggelige rum som har flere pædagogiske funktioner, der er plads til leg og mange forskellige pædagogiske aktiviteter.

Rent pædagogisk har Skovbørnehaven, gennemgået en faglig udvikling som særlig bygger på en vekselvirkning mellem natur, kultur og almindeligt børnehaveliv, der er arbejdet meget med læring, traditioner og struktur både i voksen og børnehøjde.

I efteråret 2009 overgik institutionen til at være privatejet, som reaktion på de bebudede besparelser på børneområdet. Med privatiseringen fastholdes den hidtidige normering, det pædagogiske koncept samt børnenes trivsel i hævd.

Vi har en periode været under fri børnehaver, men er nu en del af paraply organisationen Børneringen