Opskrivning

Tak for jeres interesse for Dyrehavens Naturbørnehave. Vi er startet op som en privat institution pr. 1. august 2009 og har i den forbindelse selv overtaget pladsanvisningen til børnehaven.

Følgende faktuelle informationer kan være rare at have, når I på nuværende tidspunkt skal vurdere, om I vil skrive jeres barn op til en plads i Dyrehavens Naturbørnehave.

       Privatiseringen af børnehaven blev gennemført af en stærk forældre- og personalegruppe, hvor alle var enige om at fastholde det særlige ”udviklingsrum” som en skovbørnehave giver børn, forældre og personale.

·       Baggrunden for privatiseringen var de planlagte (og nu gennemførte) besparelser på skovnormeringen i Lyngby-Taarbæk kommune. Gennem en privatisering var det muligt at hæve forældrebetalingen og herigennem bevare institutionen som en skovbørnehave.

·       Forældrebetalingen er pr. 1. Juli 2023 kr. 3090 pr. måned.

·       Ved accept på plads betales depositum og driftsgaranti i alt kr. 6.500. Beløbet betales tilbage ved barnets ophør.

·       Børnehavens åbningstid er fra kl. 7.30 til 16.30.

·       Der kan opnås søskenderabat efter normalt gældende regler i Lyngby-Taarbæk kommune. Dvs. at pladsen i børnehaven reduceres med 50% af normaltaksten for en tilsvarende børnehave i kommunen.

·       Ventelistebegrebet giver fra tid til anden anledning til misforståelser og i nogle tilfælde skuffelser. Derfor en lille forklaring. Bestyrelsen i Dyrehavens Naturbørnehave optager nye børn efter følgende kriterier i vedtægterne: søskendebørns fortrinsstilling (nuværende og tidligere børn), opskrivningstidspunktet, børnegruppens sammensætning mv. På grund af samspillet mellem disse kriterier er det enkelte barns placering på ventelisten ikke en absolut og én gang for alle given størrelse. Man kan godt være f.eks. nr. 1 i henseende til indmeldelsestidspunktet og alligevel blive sprunget over af f.eks. søskende barn. Vi kan derfor ikke på forhånd garantere en bestemt placering på listen.

Vi bestræber os altid på at give informationen om optagelse er lykkedes eller ej i så god tid som muligt så familierne stilles bedst muligt for fremtiden.

·       Vi har fuldt børnetal, 31 børn pr. 1. maj 2023. Optag af nye børn finder normalt kun sted i forbindelse med SFO/Skolestart engang om året d. 1. maj. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette.

·       Til administration af ventelisten opkræves et gebyr på 300 kr. Gebyret bedes indbetalt på skovbørnehavens konto i Nykredit reg.nr. 5471 konto nr. 2474796. Indbetalingen mærkes med jeres barns fornavn og cpr. nr. Opskrivning er først gyldig fra indbetalingsdato.

 Ved at udfylde og fremsende nedenstående formular, samt indbetale kr. 300 på skovbørnehavens konto i Handelsbanken, bliver jeres barn optaget på venteliste. Formularen kan fremsendes pr. post til Dyrehavens Skovbørnehave, Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby, mærket venteliste.

Her kan du finde dokumentet du bruger til at opskrive dig på vores venteliste.
Opskrivning på listen koster 300, som skal indbetales før en opskrivning er gældende.
Blanketten sendes på mail til dyreskov@dyreskov.dk.
Når blanketten er modtaget, vil i modtage en mail med en bekræftelse på jeres opskrivning.
Som udgangspunkt bliver det i december besluttet hvem der får pladser i det kommende optag. De vil så modtage et opkald og en mail med lidt info om alt det praktiske.


Et klik på knappen, og blanketten skulle dukke op.