Ugeplan

Hver uge laver personalet en ugeplan som sendes ud til forældrene. Ideen med dette tiltag er at binde hjem og institution sammen, idet forældrene så har mulighed for at snakke med deres børn om hvad der skal foregå.

Mandage og fredage er vi opdelt i de to grupper, rådyr og dådyr, mens vi er aldersopdelt de øvrige dage.

Et eksempel på sådan en ugeplan ses herunder.

uge 10